शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
  २५% प्रवेश

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
09/15/2014 आस्थापना विभाग/बीन्दुनामावली... बीन्दुनामावली माहिती ...
09/10/2014 स्कुल मॅपींग... शाळा मॅपिंग अॅप्लिकेश...
09/08/2014 आस्थापना विभाग... RTE २००९ प्रमाणे वर्ग 1 ला...
09/08/2014 आस्थापना विभाग... RTE २००९ प्रमाणे वर्ग 1 ला...
08/14/2014 SSA/ Textbook... मराठी माध्यम पाठ्य पुस...
08/14/2014 SSA/ Textbook... हिन्दी माध्यम पाठ्य पु...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

24 सप्टेबर 2014 रोजी सार्वपित्री अमावश्या निमिती स्थानिक सुटी.
शासन आणि संचालनालयातर्फे,जिल्हा प्रशासन तर्फे वेळोवेळी घेतले जाणारे सर्व निर्णय, परिपत्रके शाळा, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वेळेत पोहोचावेत या हेतूने या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रशासन, अध्ययन, अध्यापन यामध्ये संगणकाचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असल्याने विविध संगणक प्रणालींची निर्मिती करून त्या प्रणाली या संकेतस्थळावर वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील.
1.मा.श्री चेन्नमनेनी विद्यासागर राव राज्यपाल 2.मा. श्रीमती अश्विनी भिडे (भा.प्र.से.) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3.मा. श्री. एस. चोक्कलिंगम (भा.प्र.से.) आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग
गौरी गणपतीच्या सर्वाना हार्दीक शुभेच्छा.
आपल्या सर्वांना या संकेतस्थळाचा चांगला उपयोग होईल, असा विश्वास आहे.
संत गाडगे महाराज यांचा जन्म दिवस सर्व शाळा मध्ये साजरा करावा फेब्रुवारी २३, १८७६
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट