महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1600
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
  २५% प्रवेश

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
04/24/2014 प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE 2009/आस्थापना विभाग... RTE २००९ प्रमाणे वर्ग 1 ला...
04/19/2014 सर्व शिक्षा अभियान योजना... जिल्हा परिषद प्राथमिक ...
04/19/2014 प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE 2009/आस्थापना विभाग... RTE २००९ प्रमाणे वर्ग 1 ला...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संत गाडगे महाराज यांचा जन्म दिवस सर्व शाळा मध्ये साजरा करावा फेब्रुवारी २३, १८७६
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट