शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती : गुणानुक्रमे (मेरीट लिस्ट) यादी | त्रुटीतील अर्जांची यादी | नाकारलेल्या अर्जांची यादी जून २७, २०१५

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
07/03/2015 प्राथमिक शिक्षण विभाग... बी.एड.झालेल्या शिक्षका...
07/01/2015 प्राथमिक शिक्षण विभाग... खाजगी शाळेतील अनियमित...
06/18/2015 प्राथमिक शिक्षण विभाग... 25% प्रवेश बाबत सर्व पात...
06/10/2015 आस्थापना विभाग/ वेतन... सीएमपी प्रणालीबाबत मह...
05/28/2015 जि.प.अमरावती... शिकस्त खोली व ई वर्ग जम...
05/25/2015 प्राथमिक शिक्षण विभाग... बी.एड. यादीतील दुरुस्त...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संच मान्यता 2014-15 संदर्भात मंगळवार दिनांक 27.01.2015 रोजी सकाळी ठीक 10.30 वाजता आपल्या जिल्हयाच्या एनआयसी केंद्रावर व्हीसी आयोजित केलेली आहे
दि.11.01.2015 ते 26.01.2015 रस्ता सुरक्षा अभियान २०१५ राबविण्याबाबत.
'लेक शिकवा अभियान' दिनांक 03 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2015 दरम्यान राबविण्याबाबत...
प्राथमिक शाळा शालेय वेळा अति थंडीच्या काळात सकाळ 8.30 च्या नंतर सुरु करण्याबाबत..
अति तात्काळ डेस्क बेन्च माहिती सादर करण्याबाबत. प्रपत्र सोबत पत्रके लिंक वर जोडले आहे.
शैक्षणिक सत्र 2014-15 पटसंख्या प्रत्यक्ष, UDISE प्रपत्र व पटपडताळणी यात तफावत आसता कामा नये
अधिक नवीन संदेश   >>