शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

मरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
अंशकालीन निदेशक भरती 2014-15

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
11/28/2014 आस्थापना विभाग... शैक्षणिक सत्र 2014-15 पटसं...
11/11/2014 आस्थापना विभाग/अधिक्षक... 98 कालम मध्ये महिती प.सम...
11/10/2014 सर्व शिक्षा मोहीम... अशंकालीन निदेशक भरती प...
11/07/2014 आस्थापना विभाग... दि. 14.11.2014-19.11.2014 'स्वच्छ विद...
10/28/2014 आस्थापना विभाग... मा. राज्यपाल यांचा दौर...
10/16/2014 स्कुल मॅपींग... शाळा मॅपिंग करण्याबाब...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

शैक्षणिक सत्र 2014-15 पटसंख्या प्रत्यक्ष, UDISE प्रपत्र व पटपडताळणी यात तफावत आसता कामा नये
दि. 14.11.2014-19.11.2014 'स्वच्छ विद्यालय' विविध उपक्रम व मोहिमेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
मा. राज्यपाल यांचा दौरा कार्यक्रम 05.11.2014 (अमरावती ते धारणी)
सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी,केंद्र प्रमुख यांनी शाळा मॅपिंग करण्याबाबत
11 ऑक्टोबर 14 रोजी सकाळी 8 वा. मतदान जनजागृती अभियान रॅलीची सुरवात नेहरु मैदान येथून होणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी रॅलीत सहभागी होण्याचे आवाहन वजा निर्देश मुकाअ यांनी दिलेले आहेत.
सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक 2014 - १५ आक्टोबर 2014 रोजीची सार्वजनिक सुटटी.
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट