शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

रावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा अ

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
अंशकालीन निदेशक भरती 2014-15

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
01/23/2015 सर्व शिक्षा मोहीम... School Mapping Letter...
01/23/2015 संच मान्यता... संच मान्यता 2014-15 संदर्भ...
01/12/2015 संच मान्यता... SMS प्रणाली चे दुरध्वनी ...
01/09/2015 आस्थापना विभाग/संच मान्यता... सर्व शाळा संच मान्यता PP...
01/08/2015 आस्थापना विभाग/... दि.12.01.2015 ते 24.01.2015 रस्ता सु...
01/07/2015 आस्थापना विभाग/भांडार... जलमणी संयत्र तपासणी कर...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संच मान्यता 2014-15 संदर्भात मंगळवार दिनांक 27.01.2015 रोजी सकाळी ठीक 10.30 वाजता आपल्या जिल्हयाच्या एनआयसी केंद्रावर व्हीसी आयोजित केलेली आहे
दि.11.01.2015 ते 26.01.2015 रस्ता सुरक्षा अभियान २०१५ राबविण्याबाबत.
'लेक शिकवा अभियान' दिनांक 03 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2015 दरम्यान राबविण्याबाबत...
प्राथमिक शाळा शालेय वेळा अति थंडीच्या काळात सकाळ 8.30 च्या नंतर सुरु करण्याबाबत..
अति तात्काळ डेस्क बेन्च माहिती सादर करण्याबाबत. प्रपत्र सोबत पत्रके लिंक वर जोडले आहे.
शैक्षणिक सत्र 2014-15 पटसंख्या प्रत्यक्ष, UDISE प्रपत्र व पटपडताळणी यात तफावत आसता कामा नये
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट