शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
  २५% प्रवेश

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
08/14/2014 SSA/ Textbook... मराठी माध्यम पाठ्य पुस...
08/14/2014 SSA/ Textbook... हिन्दी माध्यम पाठ्य पु...
08/14/2014 SSA/ Textbook... उर्दू माध्यम पाठ्य पुस...
08/05/2014 आस्थापना विभाग/बिन्दुनामावली... बिन्दुनामावली अद्याव...
08/01/2014 आस्थापना विभाग/ शाळा... खाजगी प्राथमिक शाळा मध...
08/01/2014 आस्थापना विभाग/खाजगी शाळा... खाजगी प्राथमिक शाळा मध...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संत गाडगे महाराज यांचा जन्म दिवस सर्व शाळा मध्ये साजरा करावा फेब्रुवारी २३, १८७६
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट