शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
  २५% प्रवेश

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
08/01/2014 आस्थापना विभाग/ शाळा... खाजगी प्राथमिक शाळा मध...
08/01/2014 आस्थापना विभाग/खाजगी शाळा... खाजगी प्राथमिक शाळा मध...
07/23/2014 RTE 2009/आस्थापना विभाग... कार्यरत पात्र मुख्याध...
07/23/2014 RTE 2009/आस्थापना विभाग... जिल्हा समायोजन - पात्र ...
07/07/2014 बजेट... सर्व पंचायत समिती व जि...
07/07/2014 RTE 2009/आस्थापना विभाग... जिल्हा परिषद प्राथमिक ...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संत गाडगे महाराज यांचा जन्म दिवस सर्व शाळा मध्ये साजरा करावा फेब्रुवारी २३, १८७६
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट