शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज सादर करण्याचा कालावधी संपला आहे.

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या 2014
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
  २५% प्रवेश

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
10/16/2014 स्कुल मॅपींग... शाळा मॅपिंग करण्याबाब...
10/01/2014 TET 2104... TET 2014 आवेदन पत्र सादर करण...
09/26/2014 शा.पो.आ./... शालेय पोषण आहार योजना ...
09/26/2014 स. शि.मो. / गट साधन केंद्र... गट साधन केंद्र, विषय सा...
09/26/2014 स. शि.मो. /विषय साधन व्यक्ती... विषय साधन व्यक्ती व सम...
09/26/2014 TET 2104... TET 2014 सूचना पत्रक .......
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी,केंद्र प्रमुख यांनी शाळा मॅपिंग करण्याबाबत
11 ऑक्टोबर 14 रोजी सकाळी 8 वा. मतदान जनजागृती अभियान रॅलीची सुरवात नेहरु मैदान येथून होणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी रॅलीत सहभागी होण्याचे आवाहन वजा निर्देश मुकाअ यांनी दिलेले आहेत.
सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक 2014 - १५ आक्टोबर 2014 रोजीची सार्वजनिक सुटटी.
2 ऑक्टोबर 14 रोजी महात्मा गांधी जयंती निमित विशेष मतदान जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत..
सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी,केंद्र प्रमुख,गटसमन्वयक आणि सर्व शाळा, मुख्याध्यापक स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मोहिमेबाबत महाराष्ट्र शासनाची 2 पत्रे www.eopamravati.org या संकेतस्थळ वर उप्लब्ध आहे.
24 सप्टेबर 2014 रोजी सार्वपित्री अमावश्या निमिती स्थानिक सुटी.
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट